Praksiskandidatkurs i Helsearbeiderfaget

Har du lang arbeidserfaring og ønsker å skaffe deg formelle kompetanse til å melde deg opp til fagprøven i helsearbeiderfaget er dette kurset for deg.

Hvem kan søke?

Du som har relevant arbeidserfaring – har jobbet på sykehjem, i hjemmetjenesten eller i bolig for funksjonshemmede

Har minst 3 års relevant arbeidserfaring

Ønsker om å gå opp til fagprøven i helsearbeiderfaget

Hvordan søke?

Benytte søknadsskjema

Skolen tar i mot søknader frem til skolestart.

Gjennomføring

Undervisningen foregår på

  • ettermiddag/ kveld fra kl. 16.00 til kl. 20 30.
  • 1 ettermiddag pr. uke
  • I tillegg er det 2-3 lørdager i løpet av skoleåret.

Studiestart

September 2020, med forbehold om nok søkere.

Kurset er satt opp med 140 årstimer

Fagene det blir undervist i:

Undervisningen knyttes til kompetansemålene i Vg2 og Vg3 helsefagarbeider. Programområdene for helsearbeiderfag er: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøvelse.

Helsefremmende arbeid. Programfaget dreier seg om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske hygiene -tiltak og forebygging av smitte. Forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår også.

Kommunikasjon og samhandling. Dette handler om hva kommunikasjon betyr for med mennesker med ulike behov for helse - og sosialhjelp. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Viktige områder som relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår også.

Yrkesutøvelse. Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Her inngår også hvordan du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid. Programfaget handler også om ulike planer som brukes i helse - og sosialsektoren og gjennomføring av tiltak.

Forventninger til deg som praksiskandidat

Voksne som har jobbet/jobber i helsevesenet, benevnes som praksiskandidat og ikke elev.

I løpet av skoletiden, får du en del arbeidsoppgaver. Skolen kan ikke pålegge deg å gjennomføre disse oppgavene, men alle oppgaver er med tanke på at du skal bestå eksamen. Eksamen er 5 timers skriftlig oppgave. Denne MÅ være bestått FØR du kan gå opp til fagprøven.

Før du kan gå opp til fagprøven, må du kunne dokumentere at du har jobbet med relevante arbeidsoppgaver i ca. 8400 timer.

Støtte fra Lånekassen:

Kurset er ikke godkjent av Lånekassen som frittstående kurs (for lite omfang) og får derfor ikke støtte.

Kurspris:

Kr. 10 000,- pr. deltaker. Innbetaling i 2 rater: ca. 1. oktober og ca.1. mars

Oppmelding til praksiskandidateksamen bekostes av den enkelte samt innkjøp av lærebøker.

Søknad sendes til:

Strømmen videregående skole, postboks 64, 2011 Strømmen

Merk konvolutten voksenopplæring.

 

 

Kontaktperson

Bente Jorunn Dretvik

Bente Jorunn Dretvik

Avdelingsleder - Voksenopplæring og Fagskolen

E-post Bente.Jorunn.Dretvik@strommen.vgs.no

Tlf: 64845055