Ambulansefag

Strømmen videregående skole tilbyr opplæring i ambulansefag som deltidsstudie over 1 år (25 uker) med undervisning totalt 250 timer.

Inntakskrav

Søker må ha fylt 20 år.

Kurset retter seg mot voksne fortrinnsvis med erfaring og/eller utdanning fra helsevesenet

Studietid

Deltidsstudie over 1 skoleår (25 uker) med undervisning totalt 250 timer.
Undervisningen foregår på kveldstid 2 kvelder pr. uke à 5 timer. (skoletimer)
Kurset følger skolens ferier.

Studiestart

September 2020, med forbehold om nok søkere.

Læreplan og fag

Kurset følger "Læreplan for videregående opplæring: Utdanningsprogram for helse og sosialfag. Programområde for ambulansefag. Læreplan i felles programfag VG2.
Gjeldende fra 1.august 2007."

Beskrivelse av programfagene vg2 Ambulansefag:

Grunnleggende helsefag

Programfaget dreier seg om grunnleggende helsefaglige emner. Kroppens oppbygning og funksjon står sentralt i faget. Etikk, kommunikasjon, hygiene, medikamentlære og relevant regelverk for yrkesutøvelsen inngår i programfaget. Programfaget omhandler videre empati og profesjonell medmenneskelig omsorg samt betydningen av godt samarbeid.

Ambulansemedisin

Programfaget dreier seg om hvordan tegn og symptomer legges til grunn for å ivareta pasienters vitale funksjoner. Systematikk i undersøkelse, behandling, transport, overvåkning, rapport og dokumentasjon av pasienter med ulike sykdommer og skader inngår i programfaget. Programfaget handler videre om fysisk og psykisk omsorg for pasienter og pårørende.

Ambulanseoperative emner

Programfaget dreier seg om hvordan ambulanseoppdrag utføres på sikker, effektiv og omsorgsfull måte. Programfaget omfatter redningstjenestens oppbygning og organisering og ambulansens innretning og utstyr. Videre dreier programfaget seg om samhandling og kommunikasjon samt riktig navigasjon. Stressmestring og hvordan en kan ivareta egen og andres mentale helse inngår i faget. Bruk av ergonomiske prinsipper og forebygging av helseskade er også en del av faget.

Kurset avsluttes av en tverrfaglig muntlig/praktisk eksamen i midten av juni.

Eksamen og godkjenninger

 • Har du 5 års relevant praksis kan du avlegge eksamen som praksiskandidat og deretter melde deg opp til fagprøven.
 • For godskriving av praksis: Se lenk "Ambulansefaget – Retningslinjer for praksisvurdering."
 • Kandidater som ikke har 5 års relevant praksis, må avlegge privatisteksamen i alle programfag vg2 ambulansefag og deretter søke læreplass etter fullført og bestått eksamen.
 • For å få godkjent/fullført vg2 ambulansefag, må kandidaten også enten dokumentere tidligere bestått eller ha godkjent realkompetanse i allmenne fag tilsvarende vg2/vk1-nivå yrkesfaglige studieretninger (matematikk, naturfag, norsk, engelsk, samfunnsfag, kroppsøving).
 • Få godkjent faget Yrkesfag til fordypning enten ved å dokumentere tilstrekkelig antall timer i praksis i et relevant lærefag i Læreplan i ambulansefaget vg3/opplæring i bedrift, eller ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner som samsvarer med kravet til timetall. 
 • Informasjon om realkompetansevurdering og Informasjon om lese-skrivevansker finner du på adressen: www.akershus.no/tema/Utdanning/voksenopplæring. Se også lenk "Voksenopplæring".

Tilfredsstillende helse: 

For å få jobb i ambulansetjenesten må kandidaten ha tilfredsstillende helse. Helsekrav tilsvarende krav til helse i førerkort klasse D. For eksempel krav til syn og hørsel, full førlighet i armer og ben. Ikke ha insulinbetinget diabetes, epilepsi, enkelte hjertesykdommer ADHD, m.m.. 

Krav ved søknad til læreplass:

 • Bestått vg1 Helse og oppvekst
 • Bestått vg2 Ambulansefag
 • Fysisk test
 • Førerkort klasse B i to år.
 • Ved oppstart av læreperioden vil det være krav om førerkort klasse C1

Kurspris:

Kr. 34 900,- pr. deltaker. Innbetaling i 4 rater: ca. 1. oktober, 1.desember 2020,  ca.1. mars og 1.mai 2021.

Eksamensavgift og utgifter til lærebøker kommer i tillegg.

Støtte fra Lånekassen:

Kurset er ikke lenger godkjent av Lånekassen som frittstående kurs (for lite omfang) og får derfor ikke støtte.

Søknadsfrist: Det er fortsatt mulig å søke 

Søknad sendes til:

Strømmen videregående skole, postboks 64, 2011 Strømmen


Kopi av vitnemål og attester må vedlegges dersom søknaden skal komme i betraktning.

Kontakt:

Bente.Jorunn.Dretvik@strommen.vgs.no