Innføringsklasse for minoritetsspråklige

Opplæringen er spesielt tilpasset elever fra språklige minoriteter. Du får undervisning i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving, til sammen 34 timer pr uke.

Du får også lære bruk av pc. For å få kjennskap til opplæringstilbudet i norsk videregående skole legger kurset stor vekt på yrkes- og utdanningsveiledning med utplassering og korte praktiske kurs. Målet er å gi faglig og språklig grunnlag ved siden av praktisk erfaring som forberedelse til søknad på ordinære kurs på videregående skole.

Skolen har 2 klasser med totalt 20 elever i skoleåret 2019/20

Elever med rett til videregående opplæring får utvidet retten fra tre til fire år når de fullfører kurset.

Kontaktperson

Ingeborg Goplen

Ingeborg Goplen

Assisterende rektor

E-post Ingeborg.Goplen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845024