Design og håndverk - medieproduksjon (kun Vg2)

Design og håndverk er veien til praktiske og skapende yrker hvor du får jobbe med mennesker, design og mote, dette programfaget passer for deg som liker å jobbe med kreative fag.

Design og håndverk - medieproduksjon

Strømmen vgs tilbyr ikke vg1 - Design og håndverk - medieproduksjon, fra skoleåret 2019-20.  
Programområdet er flyttet til Lørenskog vgs.

Vg2 Frisør flytter til Lørenskog vgs fra skoleåret 2020-21.

Vg2 Frisør skoleåret 2019/2020

--------------------------- 

Velger du dette utdanningsprogrammet får du oppøvd din kreativitet og formsans. Du får arbeide praktisk med design og produktutvikling, og du oppøver ferdigheter gjennom arbeid med teknikker og materialer. 

Teorien bruker vi for at du skal få en bedre forståelse av hvordan man jobber for å få gode produkter, og for at du lettere skal kunne synliggjøre ideene dine. Du får være med å bestemme hvilke produkter du vil lage, og disse dokumenterer du og presenterer i mapper.

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning gir mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle yrkesfag innen utdanningsprogram.

Velger du Design & håndverk legger vi til rette slik at du får arbeide med ditt yrkesvalg , ønsker du frisør får du 224 timer i dette faget og som vil bli lagt opp med mest mulig praktisk arbeid på frisør avdelingen du vill også få muligheten til å ha utplassering i en frisørsalong.