Kjøretøy Vg2

Det vil i perioder på til sammen ca. 3 uker være utplassering i bedrift. Dere kan selv være med å foreslå og planlegge studieturer til fagmesser, bildelsprodusenter og andre aktuelle fagmiljøer.

På skolen har du følgende fag:

 • Verkstedarbeid
 • Dokumentasjon og kvaltiet
 • Yrkesfaglig fordypning

Etter fullført Vg 2 kan du få lærlingplass innenfor følgende fagområder:

 • Bilfag lette kjøretøy
 • Bilfag tunge kjøretøy
 • Bilskade
 • Motorsykkel
 • Motormekaniker
 • Hjulutrustning

Det er for tiden stort behov for lærlinger og fagarbeidere innen disse fagområdene og mange utfordrende arbeidsoppgaver innen vedlikehold, utskiftinger og reparasjoner. Datateknologi blir i stadig større grad tatt i bruk til feilsøking i bilens forskjellige systemer.

Veien videre:

 • Se på sidene til http://www.bilfag.no/,
 • Her finner du veien frem til fagbrev for de forskjellige bilfagene, klikk på utdanning.
 • Læreplanene for alle bilfagene.
 • Målene du skal nå for å bli fagarbeider i de forskjellige bilfagene.

Etter Vg 2 kjøretøy kan du også velge allmennfaglig påbygning, og videre utdanne deg på høgskoler og/eller universitet. Dette kan du lese mer om ved å klikke på påbygning på sidene til http://www.bilfag.no/.

Siden inneholder også mange andre opplysninger om biler og bilfag som det kan være nyttig og moro å se litt på.

 

Kontaktperson

Ingrid Grundt

Ingrid Kathrine Grundt

Avdelingsleder TIP

E-post Ingrid.Kathrine.Grundt@strommen.vgs.no

Tlf: 64845065