Automatisering Vg2

Automatiseringssystemer

Programfaget automatiseringssystemer omfatter elektriske, hydrauliske, pneumatiske og programmerbare logiske styresystemer, måle- og reguleringstekniske systemer og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr.

Integrert i programfaget er elsikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll og elektrotekniske og mekaniske beregninger og begreper.

Mekanisk arbeid, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy og entreprenørskap er også integrert i faget.

Vannpumpeanlegg svs
Vannpumpeanlegg
svs

 

Kontaktperson

Berg, Lars Jakob

Lars Jakob Berg

Avdelingsleder Elektro

E-post Larsjakob.Berg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845075