Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Du kan søke påbygging dersom du har gått 2 år på en yrkesfaglig studieretning, eller har fullført fagbrev. På allmennfaglig påbygning oppnår du generell studiekompetanse.

Fag- og timefordeling

  • Norsk: 10 timer
  • Matematikk: 5 timer
  • Historie: 5 timer
  • Naturfag: 3 timer
  • Kroppsøving: 2 timer
  • Programfag: 5 timer
  • Programfag er et fag man velger etter man starter på skolen hos oss.

vilbli.no kan du se hvilke løp som gir mulighet til å velge påbygging.

Gjennomføringen

Å gjennomføre ’Påbygging’ er krevende. Her skal man ta igjen de teoretiske fagene som de som har hatt studiespesialiserende allerede har hatt. Det krever motivasjon, innsats og evne til å prioritere.

Dersom du velger å søke ’Påbygging’ på Strømmen videregående skole, så kan du forvente deg et veldig godt miljø både blant elever og lærere. Du kan forvente deg lærere som er dyktige, og som bryr seg om akkurat deg. Vi er opptatte av at nettopp du skal få ut ditt potensial, og at vi for å komme dit må jobbe sammen. Gjennom samarbeid skal vi gi den enkelte de beste muligheter for å utvikle seg både faglig og personlig.

Kontaktperson

Marit Dovland Lund

Marit Dovland Lund

Avdelingsleder fellesfag - Filolog

E-post Marit.Dovland.Lund@strommen.vgs.no

Tlf: 64845029