Hvem er vi? Vi har det du trenger - i dag og i framtida

Vi er en åpen og inkluderende skole, legger til rette for læring, elevene tar ansvar for å motta læring, viser respekt for elevene og arbeider for å forberede elevene for framtiden, fremmer frie, selvstendige valg som myndiggjør elevene

Kunne du tenke deg å bli bilmekaniker, ungdomsarbeider, elektriker, hjelpepleier, sveiser, frisør eller driftsansvarlig for et stort IKT-anlegg? Hva med en godt betalt jobb som verktøymaker, produktdesigner eller automatiker, eller en spennende hverdag som ambulansepersonell? Første skritt på veien mot disse og en rekke andre yrker, tar du hos OSS.

Vi vil være:

  • en trivelig skole hvor du trives og har innflytelse
  • en skole der alle jobber sammen for at du skal nå dine mål
  • en skole som bruker arbeidslivet i opplæringa, og gir deg en inngangsport til arbeid
  • en skole som gir en utdannelse du kan bygge videre på, enten du skal ut i lære, på høyskole eller på universitet

Dette er vår visjon:

Samme hva du vil bli, vil du hos oss på Strømmen videregående skole oppleve et fellesskap der fleksibilitet, kvalitet og trivsel for alle står i sentrum. Vi prøver stadig å forbedre skolens læringsmiljø. Du vil få oppgaver som er meningsfulle mål for dagen i dag og for framtiden. Oppgavene vil være tilpasset dine interesser, behov og muligheter. Vi tilbyr opplæring med utgangspunkt i praksis og erfaringer. Vi har også et veletablert samarbeid med næringslivet. Du vil som elev få mulighet til å delta i arbeidslivet som en del av din opplæring.

Hos oss må alle ta ansvar for egen læring med det for øye å finne ut av hvordan man lærer best. Alle blir stimulert til nye utfordringer. Det lov å gjøre feil, men å innse at man gjør feil er det første skrittet mot forbedring.

Skolens ansatte stiller opp for deg både faglig og personlig. Vi ønsker å jobbe mot samme mål for å fremme bedre resultater for alle. Å utveksle kunnskap mellom lærere, mellom elever og mellom lærere og elever er noe som kommer alle til gode. Erfaringer, gode som dårlige, drøftes og følges opp. Konflikter blir taklet i åpenhet. Som enkeltmenneske vil du inngå i et fellesskap som gir nok stabilitet og forutsigbarhet til at du kan bli trygg på deg selv. Du vil være del av et miljø som er inkluderende og trygt.

Kontaktperson

Geir Lindblad

Geir Lindblad

Rektor

E-post Geir.Lindblad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845021, mob.90 83 04 15