Virksomhetsplaner

Akershus fylkeskommunes overordnet kvalitetsbeskrivelse for opplæring

  • Elevene og lærlingene trives, får utfordringer og opplever mestring
  • Opplæringen er i tråd med samfunnets og arbeidslivets krav til kompetanse og arbeidskraft
  • Opplæringen gjennomføres slik at den enkelte elev/lærling lærer i forhold til egne forutsetninger, og når målet om relevant sluttkompetanse
  • Opplæringen gjennomføres med hensyn til best mulig ressursutnyttelse