Involvering av foresatte

Det er viktig for Strømmen vgs å etablere et godt samarbeid mellom hjem og skole for å involvere og styrke foresatte som gode støttespillere for eleven i hans/hennes læringsarbeid. Skolen mener det kan skape et grunnlag for at flere elever fullfører og består opplæringen med høy kompetanseoppnåelse.

Målet med arbeidet

  • tilpasse ordinær praksis for å imøtekomme minoritetsspråklige foreldre og foresattes behov
  • utvikle gode rutiner og prosedyrer for foreldresamarbeid, spesielt ved skolestart i overgang fra ungdomsskolen