FYR-prosjektet

FYR = Fellesfag, yrkesretting og relevans. Svake prestasjoner i fellesfagene er en av de kritiske faktorene når det gjelder gjennomføring av videregående opplæring på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Arbeidet med å skape mer yrkesretting og relevans i fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (FYR), er derfor viktig for å bedre sammenhengen i utdanningen og bidra til å øke elevenes motivasjon og faglige ferdigheter.

"FYR-prosjektet har som formål å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. FYR står for fellesfag, yrkesretting og relevans. Prosjektet inngår i Ny GIV og er ett av flere tiltak for å øke gjennomføringen."

Sirnes, Svein Magne, 2012, 17. august. Fyr Prosjektet. I Store norske leksikon.