Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken formidler profesjonelle kunst- og kulturopplevelser til 100000 elever mellom 6 og 19 år i Akershus.

Variert program

Hvert skoleår setter fylkeskommunen sammen et bredt kulturtilbud for elever i grunnskolen og den videregående skolen. Fylkeskommunen samarbeider tett med kommunene om ordningen i grunnskolene, hvor noe av tilbudet er i en fast abonnementsavtale, og noe kan bestilles av kommunene selv.  De videregående skolene velger selv hva de ønsker fra en rikholdig meny.

Den kulturelle skolesekken har tilbud innen disse områdene:

  • Film
  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Litteratur
  • Kulturarv
  • Musikk

Finn produksjoner på Strømmen Vgs på Den kulturelle skolesekkens egen hjemmeside.

Kontaktpersoner

Ingeborg Goplen

Ingeborg Goplen

Assisterende rektor

E-post Ingeborg.Goplen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845024

Yvonne Desiree Kribe

Yvonne Desirée Kingsrud Kribe

Kontormedarbeider/administrasjonen

E-post Yvonne.Desiree.Kingsrud.Kribe@strommen.vgs.no

Tlf: 64845045