OFM - innføringskurs for minoritetsspråklige

Hvem er de minoritetsspråklige?

Minoriteter og utdanning:

Her finner du:

  • Nytt kartleggingsmateriell
  • Nyttige kontakter (Høgskolen i Oslo og Akershus)
  • MIRA-Senterets informasjons- og veiledningstilbud til unge jenter med minoritetsbakgrunn.

Nettsteder spesielt for minoritetsspråklige:

 MIRA-Senteret: Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn bip.no er barnas og ungdommens innvandringsportal. Dette er en tjeneste fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Foreldrenettet er en tjeneste fra Foreldreutvalget for grunnskolen. Klikk på "flerspråklige" og videre på "materiell på ulike språk". Her er det brev til og fra skolen på 13 språk, blant annet om foreldrekonferanse, busskorttilbud, kroppsøving, advarsel, sykdom. Et annet valg under "materiell på ulike språk" er det minoritetsspråklige ressursnettverket MiR med informanter som blant annet informerer om skole og foreldres rettigheter og plikter på 9 språk. 

Dette griper vi inn mot. Oversatt til følgende språk: Arabisk, Kurdisk, Somali, Engelsk,Polsk,Thai, Farsi, Russisk, Urdu, og Vietnamesisk.

Normer, sosial læring og sosial handlingskompetanse på følgende språk: Arabisk, Kurdisk,Somali, Engelsk, Polsk, Thai, FarsiRussisk, Urdu og Vietnamesisk .

Serviceerklæringen er oversatt til følgende språk: Arabisk, Kurdisk, SomaliskEngelskPolsk, Thai, Urdu, Russisk og Vietnamesisk.