HANDLINGSPLAN

Forebygging av mobbing og vold

Mobbing og trakassering - Strømmen videregående skole

Retningslinjer for skolens arbeid med elevenes skolemiljø og handlingsplan for forebygging av mobbing og trakassering er utarbeidet av skolemiljøutvalget ved Strømmen videregående skole

Her får du mer informasjon om blant annet:

  • Henstillinger om tiltak – saksbehandling og aktivitetsplan
  • Skolens skjema for forbedringsmeldinger
  • Internkontroll – forebyggende arbeid og oppfølging
  • Elevmedvirkning
  • Skolemiljøutvalg og skoleutvalg

Handlingsplan for forebygging av mobbing og vold:

  • Forebygging
  • Avdekking
  • Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen
  • Problemløsing ved mobbesaker
  • Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket

Bruk de andre linkene for å finne ut mer om mobbing  Her kan du lese mer om mobbing på nett, virkemidler mot mobbing og informasjonsbrosjyrer..