Kontakt

Telefon: 64845020

E-post: post@strommen.vgs.no

Besøksadresse:

Gamle Strømsvei 115
2010  Strømmen

Postadresse:

Postboks 64
2011 Strømmen

Fakturaadresse:

Akershus fylkeskommune,
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo

Faktura merkes ressursnummer på innkjøper