Regler for fravær

Alt fravær føres på Skolearena i Its learning. Gå inn og kontroller ditt eget fravær. Dette bør du gjøre jevnlig, så ofte som mulig. Snakk med kontaktlærer dersom du oppdager feil.

Dersom fraværet ditt er så høyt at det er fare for at lærer ikke kan sette karakter i faget, vil du (og dine foresatte dersom du er under 18 år) få skriftlig varsel om dette.

Dersom du er fraværende under heldagsprøver, kreves det normalt legeattest for å få anledning til ny prøve.

Dersom det er vanskelig å skaffe legeattest, er minimumskravet at du eller foresatte varsler skolens kontor senest den dagen prøven skal holdes.

Dersom du er fraværende under eksamen, kreves det at du legger fram legeattest senest neste dag.

Se også fratrekk av fravær.