PPT - pedagogisk, psykologisk tjeneste

Vi samarbeider med skolens ansatte for å sikre at elevene daglig opplever et faglig og sosialt tilfredsstillende læringsmiljø.

Alle kan ta kontakt med PP-tjenesten med hjelp fra kontaktlærer, rådgiver eller andre på skolen.
Du kan også selv ta direkte kontakt med oss eller med hjelp fra dine foresatte.
Taushetsplikt gjelder.
Vi er på skolen hver mandag og onsdag.
Kontor i 1. etg., i glassgangen.
  
  
Kontor Strømmen videregående skole: 64 84 52 27
PPT, Veiledningssenteret Romerike:  63 80 57 60