Mobbing og trakassering

Retningslinjer for skolens arbeid med elevenes skolemiljø og handlingsplan for forebygging av mobbing og trakassering er utarbeidet av skolemiljøutvalget ved Strømmen videregående skole

Her får du mer informasjon om blant annet:

  • Henstillinger om tiltak – saksbehandling og aktivitetsplan
  • Skolens skjema for forbedringsmeldinger
  • Internkontroll – forebyggende arbeid og oppfølging
  • Elevmedvirkning
  • Skolemiljøutvalg og skoleutvalg

Handlingsplan for forebygging av mobbing og vold:

  • Forebygging
  • Avdekking
  • Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen
  • Problemløsing ved mobbesaker
  • Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket

Bruk de andre linkene for å finne ut mer om mobbing  Her kan du lese mer om mobbing på nett, virkemidler mot mobbing og informasjonsbrosjyrer..

Ta gjerne kontakt med skolens rådgivere, Malin Bruteig, Christian Slåtten eller Christina Damhaug dersom du lurer på noe.

Kontaktpersoner

Malin Bruteig

Malin Bruteig

Rådgiver: Elektro, OFM (innføringsklasser minoritetsspråklige)

E-post Malin.Bruteig@strommen.vgs.no

Tlf: 64845032/ 95 11 15 95

Damhaug, Christina

Christina Maria Elisabeth Fors Damhaug

Rådgiver: TIP, D&H, Påbygg

E-post Christina.Maria.Elisabeth.Fors.Damhaug@strommen.vgs.no

Tlf: 64845031 / 92 01 69 81

Kari Malmberg

Kari Margrete Malmberg

Rådgiver - Helse & oppvekst

E-post Kari.Margrete.Malmberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845030 / 91 73 72 11