Elevrådskonferansen 2018

Vil motivere og inspirere elevrådene i Akershus. Elevrådskonferansen 2018 ble arrangert 13. mars, hvor alle elevrådsstyrene i de videregående skolene i Akershus var samlet.

– Med Elevrådskonferansen ønsker vi å motivere og inspirere elevrådene til den jobben de gjør på sine skoler. Vi ønsker å vise at vi setter pris på innsatsen og arbeidet de legger ned. Med det programmet vi har i dag, håper jeg også at de begynner å reflektere over noen temaer som de kanskje ikke har reflektert over tidligere, forteller Ragnhild Irja Enstad, rådgiver, avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

Rundt 120 elever og lærere hadde møtt opp på Samfunnssalen i Oslo, denne tirsdagen. Her fikk elevrådene servert et meningsfylt program hvor man fikk mer innsikt i elev-, lærling-, og mobbeombudet i Akershus, fylkeselevrådets arbeid, suksesshistorier fra arbeid i elevrådene, informasjon rundt seksuelle krenkelser blant ungdom, og hvordan man skal håndtere stress. Som en liten gulrot hadde ungdommen fått Maria Stavang som konferansier, også kjent som "Piateed" på sosiale medier.

– Jeg håper at alle som møtte opp i dag har lært noe nytt, og at det vil inspirere til videre arbeid, avsluttet Ragnhild Irja Enstad.