Elevråd

Tillitsvalgt/elevråd skoleåret 2018/2019:

 

Elevrådstyret

Navn og klasse

 

Ansvar

Emil Myhre  2ELA

Leder

Abdullah Khaliq  1HSF

Nestleder

Isak Johnsen  2ELB

Sekretær

Kamil D. Vondracek  2PIB

Styremedlem  

Elise D. Skoglund  3PBB

Styremedlem

Patrycja Dominika Szerszen     2FRB  

Styremedlem

 

Handlingsplan for elevrådet ved Strømmen videregående skole

Elevrådet jobber for et godt samhold blant elevene. Ett trygt fellesskap med
like muligheter for alle. Det å føle seg sett og velkommen er veldig viktig for
oss. Med andre ord Strømmen er drømmen

Kontaktpersoner

Bjørn Sagen

Bjørn Sagen

Miljørådgiver

E-post bjorn.sagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845028

Elevråd Strømmen vgs

E-post elevrad@strommen.vgs.no