Skolebevis

Alle elever fotograferes tidlig i skoleåret.

Skolebevisene kommer da etter kort tid, blir utlevert av kontaktlærerne.

De elevene som er fotografert hos oss tidligere skoleår, kan henvende seg til kontoret for å få oblat på eksisterende skolebevis.

Dersom du har gått på annen skole, og er fotografert der, kan det hende at bildet ligger i systemet, men må hentes opp og vi må bestille nytt kort.

Kontaktperson

Wenche Stenby

Wenche Marie Huseby Stenby

Konsulent administrasjonen

E-post Wenche.Marie.Huseby.Stenby@strommen.vgs.no

Tlf: 64845022