Lån og stipend

Husk å søke om utstyrsstipend! Utstyrsstipend er støtte fra Lånekassen til utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Når de behandler søknaden din, vurderer de samtidig om du kan ha rett til andre stipend.

Stipend i Lånekassen
•    Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.  
Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.
Slik søker du om stipend
Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.
Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.
Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen
Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du
•    slutter eller tar en pause i utdanningen
•    bytter skole eller studieretning
•    flytter hjem til foreldrene dine
Skolen melder fra til Lånekassen hvis du
•    har stort fravær
•    slutter i et fag
•    får fritak fra et fag
Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får.
Skal du på utveksling?
Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider.
Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole

Lærlinger har ikke rett til utstyrsstipend, men kan ha rett til lån eller andre stipend. Les mer om dette på Lånekassens sider.

Så mye får du

Utstyrsstipendet er på mellom 1074,- og 3818,- kroner for hele skoleåret, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Hvis du søker bare for ett semester, får du halvparten av beløpet.

Penger rett på konto

Du må begynne på skolen før første utbetaling kommer på konto. Etter den første utbetalingen overfører vi pengene direkte til kontoen din den 15. i hver måned. Siste utbetaling i skoleåret er 15. mai for elever og 15. juni for lærlinger.

Den første utbetalingen hvert halvår vil være litt større enn de neste. Får du utstyrsstipend, vil du få hele beløpet utbetalt sammen med første utbetaling.

Slik søker du

Søk når du har fått skoleplass og har takket ja.
Bruk søknaden om stipend og lån til videregående opplæring på Lånekassens sider.
Sjekk statusen på søknaden din på Dine sider på lanekassen.no
Du får e-post når søknaden er behandlet.

Slik blir pengene utbetalt

Skriv under på avtalen om støtte og send den tilbake til Lånekassen i posten.
Hvis du er over 18 år, kan du signere elektronisk med Bank ID eller Buypass direkte på Dine sider hos Lånekassen.
Pengene utbetales først når lærestedet har bekreftet at du har møtt opp til undervisningen.
Det tar ca. en uke fra Lånekassen får registreringen fra skolen, til pengene er på kontoen.
Husk at du må stå som eier av bankkontoen.

Kontaktpersoner

Kari Malmberg

Kari Margrete Malmberg

Rådgiver - Helse & oppvekst

E-post Kari.Margrete.Malmberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845030 / 91 73 72 11

Malin Bruteig

Malin Bruteig

Rådgiver: Elektro, OFM (innføringsklasser minoritetsspråklige)

E-post Malin.Bruteig@strommen.vgs.no

Tlf: 64845032/ 95 11 15 95

Damhaug, Christina

Christina Maria Elisabeth Fors Damhaug

Rådgiver: TIP, D&H, Påbygg

E-post Christina.Maria.Elisabeth.Fors.Damhaug@strommen.vgs.no

Tlf: 64845031 / 92 01 69 81

Yvonne Desiree Kribe

Yvonne Desirée Kingsrud Kribe

Kontormedarbeider/administrasjonen

E-post Yvonne.Desiree.Kingsrud.Kribe@strommen.vgs.no

Tlf: 64845045