Skolemiljøutvalget

Alle videregående skoler skal ha opprettet et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at representantene for elevene er i flertall.

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9a. (Utdrag fra opplæringsloven § 11-5a).

Kontaktperson

Geir Lindblad

Geir Lindblad

Rektor

E-post Geir.Lindblad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845021, mob.90 83 04 15