Elevråd

Tillitsvalgt/elevråd skoleåret 2019/20:

 

Elevrådstyret

Navn og klasse

 

Ansvar

Vetle-Mathias Lyng Petterson 2PIA Leder
Ina Frelsø Røstvang 3PBB Nestleder
Abdullah Ibrahim Ditta 3PBA Sekretær
Casper Sveum 2KJB Økonomiansvarlig
Arrangementskomite:
Toyni Fjellstad 1HSD
Rodney Hoai Li 2KJA
Mia Ferger 2BUC
Asal Mohammadi 1HSE
Trivselsgruppe:
Elida V. Larsen 3AUA
Joacim Busch Santha 2BLA

 

Handlingsplan for elevrådet ved Strømmen videregående skole

Elevrådet jobber for et godt samhold blant elevene. Ett trygt fellesskap med
like muligheter for alle. Det å føle seg sett og velkommen er veldig viktig for
oss. Med andre ord Strømmen er drømmen

Kontaktpersoner

Elevråd Strømmen vgs

E-post elevrad@strommen.vgs.no

Hege Burud Skjølsvold

Hege Burud Skjølsvold

Fagleder Helse- og oppvekstfag vg1/elevrådsombud

E-post Hege.Burud.Skjolsvold@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020