Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr i samarbeid med Strømmen videregående skole fagskoleutdanning i Helse og aldring - aktiv omsorg som deltidsstudium over to år.

Helse- og sosialsektoren står overfor store utfordringer i årene framover. Grunnet både demografiske forhold og en samfunnsutvikling med økende etterspørsel etter alle typer helse- og sosialtjenester, er det av avgjørende betydning for vårt velferdssamfunn at samfunnet rekrutterer, utdanner og beholder kompetent personell. Brukerne stiller store krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for egenutvikling. Fagskoleutdanning for helse- og sosialpersonell vil kunne gi en spisskompetanse for ansatte i sektoren.

Utdanningen Helse og aldring - aktiv omsorg på fagskolenivå kom i stand som følge av prioriteringer fra Helse- og sosialdepartementet gjennom ”Handlingsplan for helse- og sosialpersonell 1998-2001,

Målgruppen:

Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere eller assistenter som har minst 5 års relevant praksis innenfor helse yrkene

Innhold

  • Studieplan «Helse og aldring, aktiv omsorg» 
  • Innhold i studiet: se brosjyre

Omfang

Deltidsopplæring over 2 år, organisert med en fast opplæringsdag per uke. I tillegg skal det gjennomføres praksis som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass over 10 uker. Ved studiestart vil det tilbys introduksjonskurs i enkelte emner (IKT og studieteknikk).

Økonomi

Utdanningen er finansiert av Viken fylkeskommune. Studentene dekker selv kostnadene for egne læremidler.

Søknadsfrist:

15 april

Opptak til fagskoler:

Fra 2020 kan du søke fagskoleutdanninger gjennom samordna opptak

Hvis ledig plass kan skolen ta imot søknad på papir, fortløpende inntil skolestart i august.

Skriftlig søknad (benytt søknadsskjema) sendes til: Strømmen videregående skole, Postboks 64, 2011 Strømmen

 

Facebook - Fagskolen-avd.Strømmen