Flerkulturelt helsearbeid

Fagskolen i Viken tilbyr i samarbeid med Strømmen videregående skole fagskoleutdanning i helsefag fordypning; Flerkulturelt helsearbeid, som deltidsstudium over 1 år. Planlagt oppstart er høsten 2020

Målgruppe

Personer som arbeider innenfor helse og – oppvekstsektoren, eller som ønsker å jobbe innenfor det flerkulturelle fagområdet.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev eller autorisasjon innen utdanningsprogrammet helse – og oppvekstfag (tidligere helse– og sosialfag). Som for eksempel omsorgsarbeider, helsefagarbeider eller ambulansearbeider Søkere kan også tas opp til studiet etter krite rier for realkompetansevurdering. Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.

Omfang

Deltidsopplæring over 1år. Organisert med fast undervisningsdag, dag eller kveld.
I tillegg kommer en prosjektperiode som gjennomføres over 7 uker. Prosjektet kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Økonomi

Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Studiested

Skolen ligger sentralt på Strømmen. 5 min gange fra Sagdalen stasjon. 20 min. togtur fra Oslo S.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april via www.samordnaopptak.no.

Etter 15. april: Hvis ledig plass kan skolen ta imot søknad på papir. Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside, fylles ut og sendes til: Strømmen videregående skole, postboks 62, 2011 Strømmen. Søknadsfrist 20. juni.

Kontaktperson

Bente Jorunn Dretvik

Bente Jorunn Dretvik

Avdelingsleder - Voksenopplæring og Fagskolen

E-post Bente.Jorunn.Dretvik@strommen.vgs.no

Tlf: 64845055