Barn med særskilte behov

Fagskolen Oslo Akershus tilbyr i samarbeid med Strømmen videregående skole fagskoleutdanning i «Barn med særskilte behov, 0-6 år» som deltidsstudium over 2 år.

Endrede samfunnsforhold har ført til store forandringer i oppvekstsvilkårene til barn og ungdom i Norge. Dette har ført til økt og endret behov for kompetanse i oppvekstsektoren.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er det foretatt en kompetansekartlegging blant ansatte i barnehagene gjennom GLØD prosjektet. Kompetanse for fremtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen 2014 – 2020. Denne viser bl.a. behov for økt kompetanse for å møte barn med særskilte behov.  Samme kartlegging viser at det er mange av de ansatte som mener det er aktuelt å ta en toårig spesialisering i barnehagearbeid på fagskolenivå.

Målgruppe:

Barne og ungdomsarbeidere, assistenter med minimum 5 års erfaring fra helse – og oppvekstsektoren.

Søkere kan også tas opp til studiet etter kriterier for realkompetansevurdering. Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.

Omfang:

Deltidsopplæring over 2 år. Organisert med faste undervisningsdager, fortrinnsvis på kveldstid og noen lørdager. I tillegg kommer praksis som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, gjennomføres over 10 uker.

Økonomi:

Utdanningen er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Studentene dekker kostnadene for egne læremidler.

Søknadsfrist:

 15 april (Samordna opptak)

Slik søker du

Hvis ledig plass kan skolen ta imot søknad på papir, fortløpende inntil skolestart i august.

Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside, fylles ut og sendes til:

Strømmen videregående skole, postboks 64, 2011 Strømmen.