Nyheter

Si ifra

Si ifra-kampanjen

-kampanjen stanser uvettig kjøring. Skolering i trafikkbevissthet og grensesetting.

Mekker og leser bøker

Fagbøkene forble uåpnet. Litteratur ble løsningen.

the Fluxx og elever

The Fluxx

Bandet the Fluxx var igjen på besøk på skolen. Fredag 18.desember var de med på å ønske alle våre elever en god jul.

IKO-modellen

IKO-modellen

Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2019/20

Forebyggende samarbeid med politiet

Det gjøres kjent at skolens fellesområder herunder skolegårder, kantine, korridorer, fellestoaletter og andre åpne områder er offentlige og vil kunne bli gjennomsøkt med narkotikahund.

Elevparkering

Det er begrenset med elevparkering på skolens områder. Vi oppfordrer til å benytte kollektivtransport til og fra skolen. Viser til skyssreglementet om gratis skoleskyss.

Gule engler

De gule englene

"De gule englene" er elever ved Helse og oppvekstklassene på Strømmen videregående skole. Det er elever fra alle trinnene (vg1, vg2 og vg3) som er med på prosjektet