UngData-undersøkelsen Akershus 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. (uke 6 - 12)

Alle  ungdommer i Akershus ( og hele landet) skal være med på Ungdata undersøkelse.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

  • Gi ungdommer i Akershus mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
  • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
  • Gi mulighet for sammenligning med andre fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning.