Internasjonalisering -

Elever fra barn og ungdom har vært på Åland og arbeidet med temaet: Å leve som flyktning. Ålandstidningen har skrevet en fin artikkel om utvekslingen

Ålandsavis Ålandsavis
Ålandsavis
Ålandsavis