KID - Kurs i depresjonsmestring for ungdom (16-20 år)

Ved Veiledningssenteret Romerike, Lillestrøm. Torsdager 7.mars fra 17.00-19.30

På kurset vil du lære

 • En modell for hvordan vi bearbeider informasjon og inntrykk.
 • Å bli oppmerksom på egne tanker, og se sammenhenger mellom tanker og følelser.
 • Kjenne igjen og selv forandre negativt mønster på tanker, følelser og handlinger som holder nedstemthet/depresjoner ved like.Kurset vil være basert på undervisning og dialog. På kurset vil ingen presses til å si noe, eller ”utlevere” noe.     

Praktisk informasjon

 • Kurset er gratis
 • Tidspunkt: Kurset starter  7. mars 2019
 • Varighet: 8 ganger à 2,5 timer fra
 • kl 1700-1930. 
 • Pizzaservering.
 • Sted: Veiledningssenteret Romerike. Alexander Kiellandsgate 2B, Lillestrøm.

 Hvordan melder jeg meg på kurset?

Påmeldingsfrist: 15. februar 2019. Du kan kontakte skolens rådgiver eller helsesøster som vil videreformidle din interesse til oss.

Du kan også kontakte oss direkte ved

 • å ringe 63 80 57 60 eller
 • sende en epost: post.romerike@akershus-fk.no
 • I eposten skriver du navnet ditt og et telefonnummer, så ringer vi deg.