Klagebehandling våren 2020

Informasjon om hvordan du kan klage på karakterer

Slik går du frem for å klage

  • Klagen må være fylt inn på klageskjema og undertegnet, helst skrevet på PC og datert.
  • Klagen kan sendes per e-post (scannet - husk underskrift) til skolens postmottak strømmenvgs@viken.no ved assisterende rektor eller leveres til resepsjonen på skolen.
  • Privatister og praksiskandidater sender klagen til den skolen der eksamen ble avholdt.
  • Hvis du klager på standpunktkarakter skal klagen begrunnes.

Informasjon fra Viken om hvordan du klager på standpunktkarakter

 

Kontaktperson

Geir Lindblad

Geir Lindblad

Rektor

E-post Geir.Lindblad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845021, mob.90 83 04 15