Slik følger vi opp situasjonen med korona (oppdatert 17.03.20)

Strømmen videregående skole følger nå situasjonen med koronaviruset nøye. Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden vil være førende for tiltakene som vurderes ved skolen og i Viken fylkeskommune for øvrig.

Vi har løpende dialog med fylkesadministrasjonen for oppdatert informasjon, råd og vurdering av eventuelle tiltak. I tillegg etableres kontakt med helseavdelingen i kommunen.

Tiltak for å forhindre smitte
Ved skolen forsterker vi nå også fokus på vaner for å forebygge smitte. Vi oppfordrer elever, ansatte og andre som er i kontakt med oss om å være ekstra nøye med å etterleve disse både i skolehverdagen og ellers. 

Norske myndigheter oppfordrer for øvrig alle innbyggere til å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen. Disse finner dere her:

Folkehelseinstituttets anbefalinger      UD's reiseråd

Oppdatert 17.03.20 - kl.16.00:

Vi har lagt ut en rutinebeskrivelse for hjemmeundervisning/hjemmearbeide

Oppdatert 12.03.20 - kl.13.00:

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene.

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Oppdatert 12.03.20 - kl.10.00:

Det er opp til elev/foresatte å vurdere om man skal være hjemme. Det er kun elever som er pålagt karantene som skal holde seg hjemme. Elever som er friske skal møte på skolen for undervisning inntil annen beskjed blir gitt. 

Det er viktig a å følge med på skolens hjemmeside og Folkehelse instituttet.

Oppdatert 10.03.20 - kl.19.30:

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Fylkeskommunen innfører nå tiltak etter «føre var»-prinsippet og ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av koronasmitten. Derfor er det nå besluttet å avlyse utenlandsreiser og stramme inn på arrangementer på ubestemt tid. Det skjer med umiddelbar virkning fra og med 10.03.

Stopp for skoleturer til utlandet

Det innføres nå reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi for både ansatte og elever. Det betyr blant annet at planlagte skoleturer til utlandet må avlyses så lenge forbudet varer.

Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land - som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignende - som er en medvirkende årsak til at vi gjør dette grepet.

Innstramming av arrangementer

Skolene har nå fått beskjed om å vurdere om det er strengt nødvendig å avholde større arrangementer som involverer mange eksterne deltakere,  eller om disse skal avlyses. Dette gjelder for eksempel informasjonsmøter, foreldremøter, tilstelninger, kurs, eller «åpen skole»-dager.

Innstrammingen gjelder også for ansattes/elevers deltakelse på lignende eksterne arrangementer - dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for undervisningen og øvrig skoledrift.

For spørsmål ta kontakt med rektor Geir Lindblad på tlf. 64 84 50 21

Oppdatert 10.03.20 - kl. 16.10

  • Beredskapsansvarlig i Viken fylkeskommune har i dag bestemt at det ikke skal arrangeres praksiskurs i utdanningsvalg for elever på 9. trinn ved de videregående skolene på Romerike nå i uke 11 og uke 12.
  • Praksiskurs i VGS avlyses altså med umiddelbar virkning for elever på 9. trinn fra Lillestrøm og Rælingen kommune.
  • Vi har mange elever som har valgt å bli hjemme. Kontaktlærer bes ta kontakt med hjemmeværende elever og ber om at friske elever møter på skolen, se tekst under fra kommuneoverlegen.
  • "Kommuneoverlegen vurderer derfor at det ikke trengs spesielle tiltak eller oppfølging videre av de som har deltatt på festen. De som er friske kan gå tilbake på skole og leve som normalt. De som er syke, tar de samme forholdsregler som de ellers ville tatt uansett ved sykdom. Hvis vi skulle få inn nye fakta i saken, så vil kommunen komme med oppdatering og nye vurderinger".

Geir Lindblad, rektor

Oppdatert 09.03.20 - kl. 17.10

Vi har sakset dette fra Rælingen kommune, men det samme gjelder for Lillestrøm kommune:

"Helsepersonell i Rælingen får henvendelser om usikkerhet om at en person med koronasmitte skal ha vært på fest i Rælingen i helgen. Personen skal ha vært i et område med vedvarende koronasmitte i Nord-Italia og skulle derfor vært i karantene etter hjemkomst.

Helsemyndighetene har ikke lykkes å få full klarhet i saken ennå. Det er uklart hva som er fakta og hva som er rykter i saken. For å finne ut om festdeltakerne har vært utsatt for smitte, må den aktuelle personen identifiseres og eventuelt testes for koronasmitte. Inntil dette er avklart kan ungdom som er friske og har vært på festen, oppføre seg som normalt og gå på skolen. De som har luftveissymptomer skal holde seg hjemme. Vi oppdaterer saken og hvordan dere skal forholde dere, så snart vi har nye opplysninger

Har noen opplysninger i saken som kan bidra til klarhet i saken, kontakt servicetorget i Rælingen kommune på telefon: 63 83 50 00. Andre spørsmål om koronavirus retter du til fastlege eller legevakt. Se også kommunens nettsider for mer informasjon om hvordan vi best kan beskytte oss mot smitte: Rælingen kommune "

Koronaviruset: endringer i anbefalinger om karantene

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Og Strømmen videregående skole/Viken fylkeskommune ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Strømmen videregående skole/Viken fylkeskommune følger med det opp folkehelsemyndighetenes tiltak for å bidra til at smitterisikoen tas ytterligere ned, av hensyn til sårbare grupper.

Anbefalingen omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst. 

Se oppdatert liste over områder med vedvarende smitte på www.fhi.no . 

Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes skole/arbeidsgiver snarest mulig.

Friske elever eller ansatte i karantene:

Friske elever som nå bes om å gå i karantene vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme.

Friske ansatte uten symptomer på smitte oppfordres til å opprettholde så normal arbeidssituasjon som mulig gjennom å bruke de digitale samhandlingskanalene våre i Office 365.

Hold deg oppdatert:

Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no

Det er denne informasjonen Viken fylkeskommune hele tiden legger til grunn for sine vurderinger. Se også spørsmål og svar på - https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

For mer informasjon ta kontakt med 
rektor Geir Lindblad, tlf. 64 84 50 21

Oppdatert 5.3.20

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.