Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

tilbys elever ved Strømmen vgs. mandag 4. november. Vedlagt er oversikt over når klassene skal vaksineres.

Vi skal vaksinere ved Strømmen vgs. mandag 4. november, og vaksina må betales av den enkelte elev samme dag.

Hvis noen av elevene har tatt vaksina tidligere, så er det en varighet på ca 5 år på denne vaksina.

Elever på Vg1 får skjema av kontaktlærer med svarfrist torsdag 26.9. Elever på vg2 og vg3 som ønsker vaksine, bes levere svarslipp til helsesøsters postkasse i 3. etg. A bygget seinest torsdag 26.9.

Vaksinering 4.nov.19

 

Kontaktpersoner