Visma In School - Nytt skoleadministrativt system

Det nye skoleadministrative systemet Visma In School (VIS) ble innført fra skolestart 2019.

Til elever ved videregående skoler i Akershus

Jeg har hatt et møte med representanter fra fylkeselevrådet og elevorganisasjonen som har gitt meg tilbakemeldinger om elevenes opplevelse av Visma InSchool.

De har gitt meg verdifulle innspill som jeg skal ta med meg til Visma, som sammen med oss gjør alt de kan for å gjøre VIS bedre for dere.

Når det gjelder regler for fravær er det opplæringslovens regler som gjelder og som skolene skal følge, men samtidig kan ikke eventuelle feil i et system som VIS føre til at elevenes rettigheter ikke ivaretas.  Det er viktig at dere har en god dialog med skolen om dette, og dersom du for eksempel ikke får lastet opp dokumentasjon knyttet til ditt fravær, må du sørge for at skolen får dette likevel.

 Med vennlig hilsen 

John Arve Eide

fylkesdirektør

Visma InSchool har laget en opplæringsvideo for elever: