15.august ble Snefrid Sørlien hedret.

Hun har vært ansatt på Strømmen videregående skole i 50 år. Hun mottok "Medaljen for lang og tro tjeneste" utgitt av Det kongelige selskap for Norges Vel. Fylkesdirektør Erik Heier overrakte medaljen.

Snefrid Sørlien, 50år på Strømmen videregående skole SVS
Snefrid Sørlien, 50år på Strømmen videregående skole
SVS