Fagfolk for fremtiden - Stortingsmelding om fagskoleutdanning

Kunnskapsministeren la fredag 2. desember fram stortingsmelding 9 (2016 - 2017) Fagfolk for fremtiden.

Innholdet i meldingen svarer langt på vei på hva fagskolesektoren selv har pekt på som viktig for at sektoren skal kunne utvikle seg og oppnå den status den fortjener og trenger for å kunne tiltrekke seg studenter, og dermed levere det antall fagskolekandidater som arbeidslivet har behov for i årene framover. 

Fagskoleutdanning er en viktig del av kunnskapssamfunnet og dermed en viktig del av utdanningssystemet for å utdanne fagfolk for fremtiden.

Kontaktpersoner

Bente Jorunn Dretvik

Bente Jorunn Dretvik

Avdelingsleder - Voksenopplæring og Fagskolen

E-post Bente.Jorunn.Dretvik@strommen.vgs.no

Tlf: 64845055

Hege Anita Danielsen

Helse og oppvekst

E-post Hege.Anita.Danielsen@strommen.vgs.no

Tlf: 45022502