Retningslinjer for skoleskyss Covid-19. Transport og skoleskyss

Bruk av offentlig transport til og skolen begrenses der det er mulig.

Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til hverandre. Les mer i vedlegget.