Skoleruta

Oversikt over årets ferier og fridager på Strømmen videregående skole.

Skoleruta 2019-20:

Skolestart

20. august

Høstferie

Uke 40

Juleferie

23. des - 1. jan

Vinterferie

Uke 8

Påskeferie

6. - 13.april

Siste skoledag

23. juni

Fridager

1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

Strømmen vgs.(med forbehold om endringer)

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai