Involvering av foresatte

Det er viktig for Strømmen vgs å etablere et godt samarbeid mellom hjem og skole for å involvere og styrke foresatte som gode støttespillere for eleven i hans/hennes læringsarbeid. Skolen mener det kan skape et grunnlag for at flere elever fullfører og består opplæringen med høy kompetanseoppnåelse.

Målet med arbeidet

  • tilpasse ordinær praksis for å imøtekomme minoritetsspråklige foreldre og foresattes behov
  • utvikle gode rutiner og prosedyrer for foreldresamarbeid, spesielt ved skolestart i overgang fra ungdomsskolen

Skole -  hjem samarbeid med minoritetsspråklige familier

Strømmen videregående skole innledet mai 2007 et samarbeid med Seksjon etterutdanning ved Regionsenteret for barne- og ungdomspsykiatri (R-BUP) og Minoritetsspråklig ressursnettverk (MIR) på Nedre Romerike. Tiltaket er av forebyggende art, rettet mot minoritetsungdom i innføringsklassen ved Strømmen vgs. Formålet med samarbeidet er redusert bortvalg av videregående opplæring blant minoritetselever. Vi vil som ledd i dette arbeidet involvere foreldrene til ungdom mer i skolens innføringsklasse.