Ny GIV

Ny GIV er en nasjonal dugnad for å få flere ungdommer til å gjennomføre og bestå videregående opplæring. Prosjektet startet i 2010 og skal vare ut skoleåret 2015-2016.

Det overordnede målet er å øke gjennomføringsgraden i videregående oppæring med seks prosentpoeng på nasjonalt nivå. Prosjektet består av tre deler:

1. Oppfølgingsprosjektet

Målet for prosjektet er å få ungdom som har avbrutt opplæringen tilbake til opplæring eller inn i arbeid gjennom å bedre samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten, fagopplæringen, kommunene og de lokale NAV-kontorene.

2. Overgangsprosjektet

Prosjektet skal etablere et permanent og systematisk samarbeid mellom kommunene og de videregående skolene for å sikre tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring.

3. Gjennomføringsbarometeret

Det utvikles et felles nasjonalt statistikkgrunnlag og indikatorer for å måle effekten av Ny GIV.