Ansatte

Alle ansatte

Liv Karin Nordskag Aamodt

Helse og oppvekst

Liv.Karin.Nordskag.Aamodt@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ragna Synnøve Aarum

Kontaktlærer, Barn & ungdom

Ragna.Synnove.Aarum@strommen.vgs.no

Tlf: 64845056/64845097

Vigdis Akre

Kontaktlærer, elektro

vigdis.akre@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ingeborg Bjerkvik Alnes

Vikar - realfag

ingeborg.Bjerkvik.Alnes@skedsmo.vgs.no

Tlf: 64845020

Hans Jørgen Alpers

Kontaktlærer, elektro

hans.jorgen.alpers@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Hege Clasen Andersen

Kantinemedarbeider

Hege.Clasen.Andersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845054

Arild Andersen

Norsk, historie, samfunnsfag, Kontaktlærer stud.spes.

arild.andersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jan Erik Andersen

Kontaktlærer , Helse og oppvekst

jan.erik.andersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Tove Andersen

Kontaktlærer, Forberedende kurs for minoritetsspråklige. Filolog

Tove.Andersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Elisabeth Lind Anderssen

Kontaktlærer Helse og oppvekst

Elisabeth.Lind.Anderssen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bridt Ansnes

Kontaktlærer helse og oppvekst

bridt.ansnes@strommen.vgs.no

Tlf: 64845075/64845097

Emmanuel Fama Aquino

Engelsk

Emmanuel.Fama.Aquino@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Odd-Martin Arntzen

Kontaktlærer TIP

Odd-Martin.Arntzen@strommen.vgs.no

Tlf: 90042092

Bernt Benth

Driftsleder

bernt.benth@strommen.vgs.no

Tlf: 64845048

Lars Jakob Berg

Avdelingsleder Elektro

Larsjakob.Berg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845075

Ole Magne Berget

Filolog

Ole.Magne.Berget@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Stian Klaussen Bertheussen

Kontaktlærer, elektro, automasjon

Stian.Klaussen.Bertheussen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845050

Marlen Bjerke

Helse og oppvekst

Marlen.Bjerke@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Sindre Pedersen Bjørdal

Filolog

Sindre.Pedersen.Bjordal@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Lisbeth Bjørndal

Filolog

lisbeth.bjorndal@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Inger Kristin Bjørnstad

Kontaktlærer, Helse og oppvekst. vg2

Inger.Kristin.Bjornstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Sverre Bjørnstad

Kontaktlærer, elektro

sverre.bjornstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Joakim Blystad

Renholder

Joakim.Blystad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Kine Marie Braaten

Helse og oppvekst

Kine.Marie.Braaten@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Vidar Breen

Kontaktlærer TIP

Vidar.Breen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ruth J. Segadal Breiland

Kontaktlærer - Ambulanse

Ruth.Segadal.breiland@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Monica Brendlien

Elektro

Monica.Brendlien@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Malin Bruteig

Rådgiver Elektro

Malin.Bruteig@strommen.vgs.no

Tlf: 64845032

Terje Bärnholdt

Kontaktlærer - TIP

Terje.Barnholdt@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jorunn Carlsen

Kontaktlærer Helse og oppvekst

Jorunn.Carlsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Christina Damhaug

Rådgiver: TIP, D&H, Påbygg og AMS (innføringsklasser minoritetsspråklige)

Christina.Damhaug@strommen.vgs.no

Tlf: 64845031

van Dau Do

Vaktmesterassistent

van.Dau.Do@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jon Olav Dobloug

Kontaktlærer elektro

jon.olav.dobloug@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bente Jorunn Dretvik

Avdelingsleder - Voksenopplæring

Bente.Jorunn.Dretvik@strommen.vgs.no

Tlf: 64845055

Trine Dürbeck

Ambulansefag

Trine.Durbeck@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anne Jorunn Eide

Kontaktlærer Design og Håndverk

Anne.Jorunn.Eide@strommen.vgs.no

Tlf: 64845057/64845088

Britt Helene Eiklid

Studieinspektør

Britt.Helene.Eiklid@strommen.vgs.no

Tlf: 64845051

Aud Engesvoll

Kontaktlærer, Helse og oppvekst

aud.engesvoll@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Mette Hammer Eriksen

Helse og oppvekst

Mette.Hammer.Eriksen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Roy Erlhansen

Elektro

roy.erlhansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Torill Fagerli

Elektro

Torill.Fagerli@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Amy Mationg Finstad

Renholder

Amy.Simeon.Mationg.Finstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Heidi Strømstad Fischer

Helsesøster

Heidi.Stromstad.Fischer@strommen.vgs.no

Tlf: 64845119

Ane Elisabeth Fosjord

Vikar - HO

Ane.Elisabeth.Fosjord@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jasmine Heidi Fredriksen

Helse og oppvekst

Jasmine.Heidi.Fredriksen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Venke Astrid Gangstø

Vikar Filolog

Venke.Astrid.Gangsto@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Per Theodor Austeng Gangsø

Norsk, samfunnsfag

Per.Theodor.Austeng.Gangso@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Gro Larsen Gjerken

Design & Håndverk

Gro.Larsen.Gjerken@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jofrid Godejord

Realfag

Jofrid.Godejord@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Sven Goll

Vikar Filolog

Sven.Goll@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ingeborg Goplen

Assisterende rektor

Ingeborg.Goplen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845024

Tore Gotteberg

TIP

Tore.Gotteberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ingunn Greftegreff

Realfag

ingunn.greftegreff@strommen.vgs.no

Tlf: 64845108

Odd Magnus Grimeland

Kontaktlærer Forberedende kurs for minoritetsspråklige, norsk, samfunnsfag

odd.magnus.grimeland@strommen.vgs.no

Tlf: 64845107

Ingrid Grundt

Avdelingsleder TIP

ingrid.grundt@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anders Grydeland

Kontaktlærer -TIP

anders.grydeland@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anne-Mari Grasmo Grønoset

Kontaktlærer, Helsearbeiderfag

Anne-Mari.Grasmo.Gronoset@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jocelyn Ybanez Gundersen

Renholder

Jocelyn.Ybanez.Gundersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Arve Gutrud

Elektro, automatisering,

arve.gutrud@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anne Berit Hagen

Kontaktlærer, Forberedende kurs for minoritetsspråklige

anne.berit.hagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845107

Nils Ole Hagen

Filolog

Nils.Ole.Hagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Erlend Halla

Kroppsøving

Erlend.Halla@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ingrid Jane Halvorsen

Kantinemedarbeider

Ingrid.Jane.Halvorsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845054

Mathias Alexander Halvorsen

Vikar Kroppsøving

Mathias.Alexander.Halvorsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Thor Hammersgård

Lærer, Kjøretøy

thor.hammersgard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Tormod Haugen

Filolog

tormod.haugen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Per Ingvar Haugen

Vikar - fellesfag

Per.Ingvar.Haugen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Kari Stine Hellebostad

Filolog

kari.stine.hellebostad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Solvor Hellesvik

Kontaktlærer, Norsk, samfunnsfag

solvor.hellesvik@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Aud G Hoffshagen

Voksenopplæring Helse og oppvekst

Aud.G.Hoffshagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Liv Holte

Kroppsøving

liv.holte@strommen.vgs.no

Tlf: 64845110

Astri Høghjelle

Kontaktlærer, Helse og oppvekst

astri.hoghjelle@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Else Marie Høie

Filolog, Forberedende kurs for min.språkl.

Else.Marie.Hoie@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Torbjørn Jacobsen

Lærer Elektro

Torbjorn.Jacobsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anne Marit Wolan Jacobsen

Studieleder

Anne.Marit.Wolan.Jacobsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64 84 50 44

Eddie Jensen

Kontaktlærer, TIP

eddie.jensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845094

Lena Haslie Jensen

Renholder

Lena.Haslie.Jensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Rune Johansen

TIP

Rune.Johansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Angelita Johansen

Vikar HO - Barn & Ungdom

Angelita.Johansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Renate Johansen

D & H, engasjement

Renate.Johansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845220

Silje Frøya Johnsen

Design & Håndverk

Silje.Johnsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Aina Karlsen

Helse og oppvekst

Aina.Karlsen@strommen.vgs.no

Tlf: 61815020

Leif Katle

Elektro

leif.katle@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Heidi Cathrin Kildebo

Design & Håndverk og spes. ped.

Heidi.Cathrin.Kildebo@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jan Petter Kjærnet

Elektro

Jan.Petter.Kjarnet@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Tom Klemetzen

Realfag

tom.klemetzen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845049

Geir Knevelsrud

Elektro

Geir.Knevelsrud@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Yvonne Desiree Kribe

Kontormedarbeider/administrasjonen

Yvonne.Desiree.Kribe@strommen.vgs.no

Tlf: 64845045

Øyvind Kristoffersen

TIP

Oyvind.Kristoffersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 64845020

Stian Krogstad

Elektro

stian.krogstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Laila Krogstad

Helse og oppvekst

Laila.Krogstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bård Krogstadmo

Kontaktlærer TIP

bard.krogstadmo@strommen.vgs.no

Tlf: 64845094

Sigurd Kvaleberg

Kontaktlærer TIP

sigurd.kvaleberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64846094

Torbjørn Langseth

Filolog

Torbjorn.Langseth@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Brighton Vishnan Larsen

IKT-ansvarlig

Brighton.Vishnan.Larsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845041

Geir Lindahl

Elevassistent - Teknikk og industriell produksjon

Geir.Lindahl@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Trine Borgen Lindviksmoen

Kontaktlærer Design & Håndverk, Frisør

Trine.Borgen.Lindviksmoen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845057

Per Linge

Koordinator voksenopplæring

per.linge@strommen.vgs.no

Tlf: 64845095

Svein Arild Lund

Administrasjonsleder

svein.arild.lund@strommen.vgs.no

Tlf: 64845046

Marit Dovland Lund

Avdelingsleder fellesfag - Filolog

Marit.Dovland.Lund@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anders Amundsen Lund

Lærling IKT

Anders.Amundsen.Lund@strommen.vgs.no

Tlf: 64845040

Knut Lyche Gomnæs Løkken

Elektro

Knut.Lyche.Gomnas.Lokken@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Linda Madsen

Avdelingsleder - Helse og oppvekst

Linda.Madsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Kari Margrete Malmberg

Design & Håndverk

Kari.Margrete.Malmberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Eivind Marøy

Filolog

Eivind.Maroy@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Emil Marøy

Vikar Fellesfag

Emil.Maroy@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bente Lorraine Massey

Kantinemedarbeider

Bente.Lorraine.Massey@strommen.vgs.no

Tlf: 64845054

Vivian Matre

Helse og oppvekst (engasjement)

Vivian.Matre@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Henny Melhuus

Spesialpedagog

henny.melhuus@strommen.vgs.no

Tlf: 64845029

Espen Mueller-Jacobsen

Elektro

Espen.Mueller-Jacobsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Cristel M. Munster

Realfag

Cristel.M.Munster@strommen.vgs.no

Tlf: 64845108

Anita Synnøve Hasanov Nicolaisen

Kontaktlærer, frisør

Anita.Synnove.Hasanov.Nicolaisen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845057/64845088

Fariba Nikouee

Realfag

fariba.nikouee@strommen.vgs.no

Tlf: 64845108

Torill Nilsen

Helse og oppvekst

Torill.Nilsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Tommy Vikan Nordby

TIP

Tommy.Vikan.Nordby@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bjørn Arild Nygård

Kontaktlærer, Kjøretøy, skade/lakk

Bjorn.Arild.Nygard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845093

Yngve Nygård

Vikar - TIP

Yngve.Nygard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Gaute Norum Nygård

Filolog

Gaute.Norum.Nygard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Karina Vejbæk Nyheim

Filolog

Karina.Vejbak.Nyheim@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Camilla Bruu Næsmo

Filolog

Camilla.Bruu.Nasmo@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Modesto Cayanan Ocampo

Realfag

Modesto.Cayanan.Ocampo@strommen.vgs.no

Tlf: 64845108

Åsmund Offernes

Vikar Filolog

Asmund.Offernes@mailand.vgs.no

Arild Parken

Kontaktlærer, Kjøretøy, skade/lakk

arild.parken@strommen.vgs.no

Tlf: 64845098/64845099

Nina Rose

Filolog

Nina.Rose@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bjørn Sagen

Miljørådgiver

bjorn.sagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845028

Enisa Sahbaz

Renholder

enisa.sahbaz@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ragnhild Sandsundet-Hanssen

Helse og oppvekst /Barn og Ungdom/veileder

Ragnhild.Sandsundet-Hanssen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Mohammad Senemar

Fellesfag

mohammad.senemar@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Rasouli Shaheryar

Kroppsøving

Rasouli.Shaheryar@strommen.vgs.no

Tlf: 64845110

Vera Skarnes

Kontaktlærer, Barn & ungdom

vera.skarnes@strommen.vgs.no

Tlf: 64845056

Hege Burud Skjølsvold

Kontaktlærer Helse og oppvekst Vg1

Hege.Burud.Skjolsvold@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Christian Slåtten

Rådgiver Helse & oppvekst

Christian.Slatten@strommen.vgs.no

Tlf: 64845030

Inger Kristin Smidesang

Realfag

inger.kristin.smidesang@strommen.vgs.no

Tlf: 64845049

Anneli Solberg

Filolog, veileder

Anneli.Solberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Harald Backer Solberg

Avdelingsleder Design & Handverk

Harald.Backer.Solberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ole Solheim

Bibliotekar

ole.solheim@strommen.vgs.no

Tlf: 64845042

Mette Solli

Helse og oppvekst (Engasjement)

Mette.Solli@mailand.vgs.no

Tlf: 64845020

Rita Solvang

Biblioteksmedarbeider

rita.solvang@lillestrom.vgs.no

Tlf: 64845042

Wenche Stenby

Konsulent administrasjonen

wenche.stenby@strommen.vgs.no

Tlf: 64845022

Annie Øverli Strand

Kontormedarbeider

Annie.Overli.Strand@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Gjermund Strømman

Realfag

gjermund.stromman@strommen.vgs.no

Tlf: 64845108

Roar Sydhagen

Kontaktlærer, Elektro

roar.sydhagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Trond Syversen

Elektro

Trond.Syversen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bjørnar Sørensen

Elektro

Bjornar.Sorensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Marthe Tangen Sørensen

Realfag

Marthe.Tangen.Sorensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Hilde Sørensen

Helse og oppvekst

Hilde.Sorensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Hilde Sørlid

Kontaktlærer, Helse og oppvekst

hilde.sorlid@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Snefrid Sørlien

Konsulent administrasjonen

snefrid.sorlien@strommen.vgs.no

Tlf: 64845047

Ingunn Tangen

Engasjement - Helse og oppvekst

Ingunn.Tangen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Oda Ringstad Tørtberg

Vikar Design & Håndverk

Oda.Ringstad.Tortberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Gørill Anett Unsgård

Vikar HO

Gorill.Anett.Unsgard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Nowrooz Vaisi

Kontaktlærer, Kjøretøy

nowrooz.vaisi@strommen.vgs.no

Tlf: 64845093

Stig Are Vandli

Kontaktlærer, elektro, automasjon

Stig.Are.Vandli@strommen.vgs.no

Tlf: 64845076

Frode Wara

Elektro (engasjement)

Frode.Wara@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Trond Wiborg

Elektro (Engasjement)

Trond.Wiborg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Sindre Wigre

Vikar - filolog

Sindre.Wigre@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Lene Mari Hennissen Wilhelmsen

Engasjement HO

Lene.Mari.Hennissen.Wilhelmsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Uwe Kenstin Gerd Witthoft

Kontaktlærer TIP

Uwe.Kenstin.Gerd.Witthoft@strommen.vgs.no

Tlf: 64845094

Islam Mohammed Yasin

Vaktmesterassistent

Islam.Mohammed.Yasin@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Einar Ødegård

TIP

Einar.Odegard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Design og håndverk / medieproduksjon

Christina Damhaug

Rådgiver: TIP, D&H, Påbygg og AMS (innføringsklasser minoritetsspråklige)

Christina.Damhaug@strommen.vgs.no

Tlf: 64845031

Anne Jorunn Eide

Kontaktlærer Design og Håndverk

Anne.Jorunn.Eide@strommen.vgs.no

Tlf: 64845057/64845088

Gro Larsen Gjerken

Design & Håndverk

Gro.Larsen.Gjerken@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Renate Johansen

D & H, engasjement

Renate.Johansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845220

Silje Frøya Johnsen

Design & Håndverk

Silje.Johnsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Heidi Cathrin Kildebo

Design & Håndverk og spes. ped.

Heidi.Cathrin.Kildebo@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Trine Borgen Lindviksmoen

Kontaktlærer Design & Håndverk, Frisør

Trine.Borgen.Lindviksmoen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845057

Kari Margrete Malmberg

Design & Håndverk

Kari.Margrete.Malmberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Emil Marøy

Vikar Fellesfag

Emil.Maroy@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anita Synnøve Hasanov Nicolaisen

Kontaktlærer, frisør

Anita.Synnove.Hasanov.Nicolaisen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845057/64845088

Ragnhild Sandsundet-Hanssen

Helse og oppvekst /Barn og Ungdom/veileder

Ragnhild.Sandsundet-Hanssen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Harald Backer Solberg

Avdelingsleder Design & Handverk

Harald.Backer.Solberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Oda Ringstad Tørtberg

Vikar Design & Håndverk

Oda.Ringstad.Tortberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Elektrofag

Vigdis Akre

Kontaktlærer, elektro

vigdis.akre@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Hans Jørgen Alpers

Kontaktlærer, elektro

hans.jorgen.alpers@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Lars Jakob Berg

Avdelingsleder Elektro

Larsjakob.Berg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845075

Stian Klaussen Bertheussen

Kontaktlærer, elektro, automasjon

Stian.Klaussen.Bertheussen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845050

Sverre Bjørnstad

Kontaktlærer, elektro

sverre.bjornstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Monica Brendlien

Elektro

Monica.Brendlien@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Malin Bruteig

Rådgiver Elektro

Malin.Bruteig@strommen.vgs.no

Tlf: 64845032

Jon Olav Dobloug

Kontaktlærer elektro

jon.olav.dobloug@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Roy Erlhansen

Elektro

roy.erlhansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Torill Fagerli

Elektro

Torill.Fagerli@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Arve Gutrud

Elektro, automatisering,

arve.gutrud@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Torbjørn Jacobsen

Lærer Elektro

Torbjorn.Jacobsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Leif Katle

Elektro

leif.katle@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jan Petter Kjærnet

Elektro

Jan.Petter.Kjarnet@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Geir Knevelsrud

Elektro

Geir.Knevelsrud@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Stian Krogstad

Elektro

stian.krogstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Knut Lyche Gomnæs Løkken

Elektro

Knut.Lyche.Gomnas.Lokken@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Emil Marøy

Vikar Fellesfag

Emil.Maroy@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Espen Mueller-Jacobsen

Elektro

Espen.Mueller-Jacobsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Roar Sydhagen

Kontaktlærer, Elektro

roar.sydhagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Trond Syversen

Elektro

Trond.Syversen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bjørnar Sørensen

Elektro

Bjornar.Sorensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Stig Are Vandli

Kontaktlærer, elektro, automasjon

Stig.Are.Vandli@strommen.vgs.no

Tlf: 64845076

Frode Wara

Elektro (engasjement)

Frode.Wara@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Trond Wiborg

Elektro (Engasjement)

Trond.Wiborg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Helse- og oppvekstfag

Liv Karin Nordskag Aamodt

Helse og oppvekst

Liv.Karin.Nordskag.Aamodt@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ragna Synnøve Aarum

Kontaktlærer, Barn & ungdom

Ragna.Synnove.Aarum@strommen.vgs.no

Tlf: 64845056/64845097

Jan Erik Andersen

Kontaktlærer , Helse og oppvekst

jan.erik.andersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Elisabeth Lind Anderssen

Kontaktlærer Helse og oppvekst

Elisabeth.Lind.Anderssen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bridt Ansnes

Kontaktlærer helse og oppvekst

bridt.ansnes@strommen.vgs.no

Tlf: 64845075/64845097

Marlen Bjerke

Helse og oppvekst

Marlen.Bjerke@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Inger Kristin Bjørnstad

Kontaktlærer, Helse og oppvekst. vg2

Inger.Kristin.Bjornstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Kine Marie Braaten

Helse og oppvekst

Kine.Marie.Braaten@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Ruth J. Segadal Breiland

Kontaktlærer - Ambulanse

Ruth.Segadal.breiland@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jorunn Carlsen

Kontaktlærer Helse og oppvekst

Jorunn.Carlsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bente Jorunn Dretvik

Avdelingsleder - Voksenopplæring

Bente.Jorunn.Dretvik@strommen.vgs.no

Tlf: 64845055

Trine Dürbeck

Ambulansefag

Trine.Durbeck@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Aud Engesvoll

Kontaktlærer, Helse og oppvekst

aud.engesvoll@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Mette Hammer Eriksen

Helse og oppvekst

Mette.Hammer.Eriksen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ane Elisabeth Fosjord

Vikar - HO

Ane.Elisabeth.Fosjord@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jasmine Heidi Fredriksen

Helse og oppvekst

Jasmine.Heidi.Fredriksen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anne-Mari Grasmo Grønoset

Kontaktlærer, Helsearbeiderfag

Anne-Mari.Grasmo.Gronoset@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Aud G Hoffshagen

Voksenopplæring Helse og oppvekst

Aud.G.Hoffshagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Astri Høghjelle

Kontaktlærer, Helse og oppvekst

astri.hoghjelle@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Angelita Johansen

Vikar HO - Barn & Ungdom

Angelita.Johansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Aina Karlsen

Helse og oppvekst

Aina.Karlsen@strommen.vgs.no

Tlf: 61815020

Laila Krogstad

Helse og oppvekst

Laila.Krogstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Linda Madsen

Avdelingsleder - Helse og oppvekst

Linda.Madsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Emil Marøy

Vikar Fellesfag

Emil.Maroy@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Vivian Matre

Helse og oppvekst (engasjement)

Vivian.Matre@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Torill Nilsen

Helse og oppvekst

Torill.Nilsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ragnhild Sandsundet-Hanssen

Helse og oppvekst /Barn og Ungdom/veileder

Ragnhild.Sandsundet-Hanssen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Vera Skarnes

Kontaktlærer, Barn & ungdom

vera.skarnes@strommen.vgs.no

Tlf: 64845056

Hege Burud Skjølsvold

Kontaktlærer Helse og oppvekst Vg1

Hege.Burud.Skjolsvold@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Mette Solli

Helse og oppvekst (Engasjement)

Mette.Solli@mailand.vgs.no

Tlf: 64845020

Hilde Sørensen

Helse og oppvekst

Hilde.Sorensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Hilde Sørlid

Kontaktlærer, Helse og oppvekst

hilde.sorlid@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ingunn Tangen

Engasjement - Helse og oppvekst

Ingunn.Tangen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Gørill Anett Unsgård

Vikar HO

Gorill.Anett.Unsgard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Lene Mari Hennissen Wilhelmsen

Engasjement HO

Lene.Mari.Hennissen.Wilhelmsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Teknikk og industriell produksjon

Odd-Martin Arntzen

Kontaktlærer TIP

Odd-Martin.Arntzen@strommen.vgs.no

Tlf: 90042092

Vidar Breen

Kontaktlærer TIP

Vidar.Breen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Terje Bärnholdt

Kontaktlærer - TIP

Terje.Barnholdt@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Christina Damhaug

Rådgiver: TIP, D&H, Påbygg og AMS (innføringsklasser minoritetsspråklige)

Christina.Damhaug@strommen.vgs.no

Tlf: 64845031

Tore Gotteberg

TIP

Tore.Gotteberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ingrid Grundt

Avdelingsleder TIP

ingrid.grundt@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anders Grydeland

Kontaktlærer -TIP

anders.grydeland@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Thor Hammersgård

Lærer, Kjøretøy

thor.hammersgard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Eddie Jensen

Kontaktlærer, TIP

eddie.jensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845094

Rune Johansen

TIP

Rune.Johansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Øyvind Kristoffersen

TIP

Oyvind.Kristoffersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 64845020

Bård Krogstadmo

Kontaktlærer TIP

bard.krogstadmo@strommen.vgs.no

Tlf: 64845094

Sigurd Kvaleberg

Kontaktlærer TIP

sigurd.kvaleberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64846094

Geir Lindahl

Elevassistent - Teknikk og industriell produksjon

Geir.Lindahl@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Per Linge

Koordinator voksenopplæring

per.linge@strommen.vgs.no

Tlf: 64845095

Tommy Vikan Nordby

TIP

Tommy.Vikan.Nordby@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bjørn Arild Nygård

Kontaktlærer, Kjøretøy, skade/lakk

Bjorn.Arild.Nygard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845093

Yngve Nygård

Vikar - TIP

Yngve.Nygard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Arild Parken

Kontaktlærer, Kjøretøy, skade/lakk

arild.parken@strommen.vgs.no

Tlf: 64845098/64845099

Ragnhild Sandsundet-Hanssen

Helse og oppvekst /Barn og Ungdom/veileder

Ragnhild.Sandsundet-Hanssen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Nowrooz Vaisi

Kontaktlærer, Kjøretøy

nowrooz.vaisi@strommen.vgs.no

Tlf: 64845093

Uwe Kenstin Gerd Witthoft

Kontaktlærer TIP

Uwe.Kenstin.Gerd.Witthoft@strommen.vgs.no

Tlf: 64845094

Einar Ødegård

TIP

Einar.Odegard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Lærere

Liv Karin Nordskag Aamodt

Helse og oppvekst

Liv.Karin.Nordskag.Aamodt@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ragna Synnøve Aarum

Kontaktlærer, Barn & ungdom

Ragna.Synnove.Aarum@strommen.vgs.no

Tlf: 64845056/64845097

Vigdis Akre

Kontaktlærer, elektro

vigdis.akre@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ingeborg Bjerkvik Alnes

Vikar - realfag

ingeborg.Bjerkvik.Alnes@skedsmo.vgs.no

Tlf: 64845020

Hans Jørgen Alpers

Kontaktlærer, elektro

hans.jorgen.alpers@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Arild Andersen

Norsk, historie, samfunnsfag, Kontaktlærer stud.spes.

arild.andersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jan Erik Andersen

Kontaktlærer , Helse og oppvekst

jan.erik.andersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Tove Andersen

Kontaktlærer, Forberedende kurs for minoritetsspråklige. Filolog

Tove.Andersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Elisabeth Lind Anderssen

Kontaktlærer Helse og oppvekst

Elisabeth.Lind.Anderssen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bridt Ansnes

Kontaktlærer helse og oppvekst

bridt.ansnes@strommen.vgs.no

Tlf: 64845075/64845097

Emmanuel Fama Aquino

Engelsk

Emmanuel.Fama.Aquino@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Odd-Martin Arntzen

Kontaktlærer TIP

Odd-Martin.Arntzen@strommen.vgs.no

Tlf: 90042092

Ole Magne Berget

Filolog

Ole.Magne.Berget@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Stian Klaussen Bertheussen

Kontaktlærer, elektro, automasjon

Stian.Klaussen.Bertheussen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845050

Marlen Bjerke

Helse og oppvekst

Marlen.Bjerke@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Sindre Pedersen Bjørdal

Filolog

Sindre.Pedersen.Bjordal@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Lisbeth Bjørndal

Filolog

lisbeth.bjorndal@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Inger Kristin Bjørnstad

Kontaktlærer, Helse og oppvekst. vg2

Inger.Kristin.Bjornstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Sverre Bjørnstad

Kontaktlærer, elektro

sverre.bjornstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Kine Marie Braaten

Helse og oppvekst

Kine.Marie.Braaten@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Vidar Breen

Kontaktlærer TIP

Vidar.Breen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ruth J. Segadal Breiland

Kontaktlærer - Ambulanse

Ruth.Segadal.breiland@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Monica Brendlien

Elektro

Monica.Brendlien@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Terje Bärnholdt

Kontaktlærer - TIP

Terje.Barnholdt@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jorunn Carlsen

Kontaktlærer Helse og oppvekst

Jorunn.Carlsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jon Olav Dobloug

Kontaktlærer elektro

jon.olav.dobloug@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Trine Dürbeck

Ambulansefag

Trine.Durbeck@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anne Jorunn Eide

Kontaktlærer Design og Håndverk

Anne.Jorunn.Eide@strommen.vgs.no

Tlf: 64845057/64845088

Aud Engesvoll

Kontaktlærer, Helse og oppvekst

aud.engesvoll@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Mette Hammer Eriksen

Helse og oppvekst

Mette.Hammer.Eriksen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Roy Erlhansen

Elektro

roy.erlhansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Torill Fagerli

Elektro

Torill.Fagerli@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ane Elisabeth Fosjord

Vikar - HO

Ane.Elisabeth.Fosjord@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jasmine Heidi Fredriksen

Helse og oppvekst

Jasmine.Heidi.Fredriksen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Venke Astrid Gangstø

Vikar Filolog

Venke.Astrid.Gangsto@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Per Theodor Austeng Gangsø

Norsk, samfunnsfag

Per.Theodor.Austeng.Gangso@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Gro Larsen Gjerken

Design & Håndverk

Gro.Larsen.Gjerken@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jofrid Godejord

Realfag

Jofrid.Godejord@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Sven Goll

Vikar Filolog

Sven.Goll@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Tore Gotteberg

TIP

Tore.Gotteberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ingunn Greftegreff

Realfag

ingunn.greftegreff@strommen.vgs.no

Tlf: 64845108

Odd Magnus Grimeland

Kontaktlærer Forberedende kurs for minoritetsspråklige, norsk, samfunnsfag

odd.magnus.grimeland@strommen.vgs.no

Tlf: 64845107

Anders Grydeland

Kontaktlærer -TIP

anders.grydeland@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anne-Mari Grasmo Grønoset

Kontaktlærer, Helsearbeiderfag

Anne-Mari.Grasmo.Gronoset@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Arve Gutrud

Elektro, automatisering,

arve.gutrud@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Anne Berit Hagen

Kontaktlærer, Forberedende kurs for minoritetsspråklige

anne.berit.hagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845107

Nils Ole Hagen

Filolog

Nils.Ole.Hagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Erlend Halla

Kroppsøving

Erlend.Halla@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Mathias Alexander Halvorsen

Vikar Kroppsøving

Mathias.Alexander.Halvorsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Thor Hammersgård

Lærer, Kjøretøy

thor.hammersgard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Tormod Haugen

Filolog

tormod.haugen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Per Ingvar Haugen

Vikar - fellesfag

Per.Ingvar.Haugen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Kari Stine Hellebostad

Filolog

kari.stine.hellebostad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Solvor Hellesvik

Kontaktlærer, Norsk, samfunnsfag

solvor.hellesvik@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Aud G Hoffshagen

Voksenopplæring Helse og oppvekst

Aud.G.Hoffshagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Liv Holte

Kroppsøving

liv.holte@strommen.vgs.no

Tlf: 64845110

Astri Høghjelle

Kontaktlærer, Helse og oppvekst

astri.hoghjelle@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Else Marie Høie

Filolog, Forberedende kurs for min.språkl.

Else.Marie.Hoie@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Torbjørn Jacobsen

Lærer Elektro

Torbjorn.Jacobsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Eddie Jensen

Kontaktlærer, TIP

eddie.jensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845094

Rune Johansen

TIP

Rune.Johansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Angelita Johansen

Vikar HO - Barn & Ungdom

Angelita.Johansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Renate Johansen

D & H, engasjement

Renate.Johansen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845220

Silje Frøya Johnsen

Design & Håndverk

Silje.Johnsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Aina Karlsen

Helse og oppvekst

Aina.Karlsen@strommen.vgs.no

Tlf: 61815020

Leif Katle

Elektro

leif.katle@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Heidi Cathrin Kildebo

Design & Håndverk og spes. ped.

Heidi.Cathrin.Kildebo@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Jan Petter Kjærnet

Elektro

Jan.Petter.Kjarnet@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Tom Klemetzen

Realfag

tom.klemetzen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845049

Geir Knevelsrud

Elektro

Geir.Knevelsrud@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Øyvind Kristoffersen

TIP

Oyvind.Kristoffersen@sorumsand.vgs.no

Tlf: 64845020

Stian Krogstad

Elektro

stian.krogstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Laila Krogstad

Helse og oppvekst

Laila.Krogstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bård Krogstadmo

Kontaktlærer TIP

bard.krogstadmo@strommen.vgs.no

Tlf: 64845094

Sigurd Kvaleberg

Kontaktlærer TIP

sigurd.kvaleberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64846094

Torbjørn Langseth

Filolog

Torbjorn.Langseth@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Geir Lindahl

Elevassistent - Teknikk og industriell produksjon

Geir.Lindahl@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Trine Borgen Lindviksmoen

Kontaktlærer Design & Håndverk, Frisør

Trine.Borgen.Lindviksmoen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845057

Marit Dovland Lund

Avdelingsleder fellesfag - Filolog

Marit.Dovland.Lund@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Knut Lyche Gomnæs Løkken

Elektro

Knut.Lyche.Gomnas.Lokken@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Kari Margrete Malmberg

Design & Håndverk

Kari.Margrete.Malmberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Eivind Marøy

Filolog

Eivind.Maroy@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Emil Marøy

Vikar Fellesfag

Emil.Maroy@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Vivian Matre

Helse og oppvekst (engasjement)

Vivian.Matre@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Espen Mueller-Jacobsen

Elektro

Espen.Mueller-Jacobsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Cristel M. Munster

Realfag

Cristel.M.Munster@strommen.vgs.no

Tlf: 64845108

Anita Synnøve Hasanov Nicolaisen

Kontaktlærer, frisør

Anita.Synnove.Hasanov.Nicolaisen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845057/64845088

Fariba Nikouee

Realfag

fariba.nikouee@strommen.vgs.no

Tlf: 64845108

Torill Nilsen

Helse og oppvekst

Torill.Nilsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Tommy Vikan Nordby

TIP

Tommy.Vikan.Nordby@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bjørn Arild Nygård

Kontaktlærer, Kjøretøy, skade/lakk

Bjorn.Arild.Nygard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845093

Yngve Nygård

Vikar - TIP

Yngve.Nygard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Gaute Norum Nygård

Filolog

Gaute.Norum.Nygard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Karina Vejbæk Nyheim

Filolog

Karina.Vejbak.Nyheim@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Camilla Bruu Næsmo

Filolog

Camilla.Bruu.Nasmo@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Modesto Cayanan Ocampo

Realfag

Modesto.Cayanan.Ocampo@strommen.vgs.no

Tlf: 64845108

Åsmund Offernes

Vikar Filolog

Asmund.Offernes@mailand.vgs.no

Arild Parken

Kontaktlærer, Kjøretøy, skade/lakk

arild.parken@strommen.vgs.no

Tlf: 64845098/64845099

Nina Rose

Filolog

Nina.Rose@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ragnhild Sandsundet-Hanssen

Helse og oppvekst /Barn og Ungdom/veileder

Ragnhild.Sandsundet-Hanssen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845099

Mohammad Senemar

Fellesfag

mohammad.senemar@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Rasouli Shaheryar

Kroppsøving

Rasouli.Shaheryar@strommen.vgs.no

Tlf: 64845110

Vera Skarnes

Kontaktlærer, Barn & ungdom

vera.skarnes@strommen.vgs.no

Tlf: 64845056

Hege Burud Skjølsvold

Kontaktlærer Helse og oppvekst Vg1

Hege.Burud.Skjolsvold@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Inger Kristin Smidesang

Realfag

inger.kristin.smidesang@strommen.vgs.no

Tlf: 64845049

Anneli Solberg

Filolog, veileder

Anneli.Solberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Mette Solli

Helse og oppvekst (Engasjement)

Mette.Solli@mailand.vgs.no

Tlf: 64845020

Gjermund Strømman

Realfag

gjermund.stromman@strommen.vgs.no

Tlf: 64845108

Roar Sydhagen

Kontaktlærer, Elektro

roar.sydhagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Trond Syversen

Elektro

Trond.Syversen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Bjørnar Sørensen

Elektro

Bjornar.Sorensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Marthe Tangen Sørensen

Realfag

Marthe.Tangen.Sorensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Hilde Sørensen

Helse og oppvekst

Hilde.Sorensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Hilde Sørlid

Kontaktlærer, Helse og oppvekst

hilde.sorlid@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ingunn Tangen

Engasjement - Helse og oppvekst

Ingunn.Tangen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Oda Ringstad Tørtberg

Vikar Design & Håndverk

Oda.Ringstad.Tortberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Gørill Anett Unsgård

Vikar HO

Gorill.Anett.Unsgard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Nowrooz Vaisi

Kontaktlærer, Kjøretøy

nowrooz.vaisi@strommen.vgs.no

Tlf: 64845093

Stig Are Vandli

Kontaktlærer, elektro, automasjon

Stig.Are.Vandli@strommen.vgs.no

Tlf: 64845076

Frode Wara

Elektro (engasjement)

Frode.Wara@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Trond Wiborg

Elektro (Engasjement)

Trond.Wiborg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Sindre Wigre

Vikar - filolog

Sindre.Wigre@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Lene Mari Hennissen Wilhelmsen

Engasjement HO

Lene.Mari.Hennissen.Wilhelmsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Uwe Kenstin Gerd Witthoft

Kontaktlærer TIP

Uwe.Kenstin.Gerd.Witthoft@strommen.vgs.no

Tlf: 64845094

Einar Ødegård

TIP

Einar.Odegard@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ledelse

Lars Jakob Berg

Avdelingsleder Elektro

Larsjakob.Berg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845075

Bente Jorunn Dretvik

Avdelingsleder - Voksenopplæring

Bente.Jorunn.Dretvik@strommen.vgs.no

Tlf: 64845055

Ingeborg Goplen

Assisterende rektor

Ingeborg.Goplen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845024

Ingrid Grundt

Avdelingsleder TIP

ingrid.grundt@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Svein Arild Lund

Administrasjonsleder

svein.arild.lund@strommen.vgs.no

Tlf: 64845046

Marit Dovland Lund

Avdelingsleder fellesfag - Filolog

Marit.Dovland.Lund@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Linda Madsen

Avdelingsleder - Helse og oppvekst

Linda.Madsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Harald Backer Solberg

Avdelingsleder Design & Handverk

Harald.Backer.Solberg@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Rådgivere

Malin Bruteig

Rådgiver Elektro

Malin.Bruteig@strommen.vgs.no

Tlf: 64845032

Christina Damhaug

Rådgiver: TIP, D&H, Påbygg og AMS (innføringsklasser minoritetsspråklige)

Christina.Damhaug@strommen.vgs.no

Tlf: 64845031

Henny Melhuus

Spesialpedagog

henny.melhuus@strommen.vgs.no

Tlf: 64845029

Bjørn Sagen

Miljørådgiver

bjorn.sagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845028

Christian Slåtten

Rådgiver Helse & oppvekst

Christian.Slatten@strommen.vgs.no

Tlf: 64845030

Andre ansatte

Hege Clasen Andersen

Kantinemedarbeider

Hege.Clasen.Andersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845054

Bernt Benth

Driftsleder

bernt.benth@strommen.vgs.no

Tlf: 64845048

Joakim Blystad

Renholder

Joakim.Blystad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

van Dau Do

Vaktmesterassistent

van.Dau.Do@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Britt Helene Eiklid

Studieinspektør

Britt.Helene.Eiklid@strommen.vgs.no

Tlf: 64845051

Amy Mationg Finstad

Renholder

Amy.Simeon.Mationg.Finstad@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Heidi Strømstad Fischer

Helsesøster

Heidi.Stromstad.Fischer@strommen.vgs.no

Tlf: 64845119

Jocelyn Ybanez Gundersen

Renholder

Jocelyn.Ybanez.Gundersen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ingrid Jane Halvorsen

Kantinemedarbeider

Ingrid.Jane.Halvorsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845054

Anne Marit Wolan Jacobsen

Studieleder

Anne.Marit.Wolan.Jacobsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64 84 50 44

Lena Haslie Jensen

Renholder

Lena.Haslie.Jensen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Yvonne Desiree Kribe

Kontormedarbeider/administrasjonen

Yvonne.Desiree.Kribe@strommen.vgs.no

Tlf: 64845045

Brighton Vishnan Larsen

IKT-ansvarlig

Brighton.Vishnan.Larsen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845041

Per Linge

Koordinator voksenopplæring

per.linge@strommen.vgs.no

Tlf: 64845095

Anders Amundsen Lund

Lærling IKT

Anders.Amundsen.Lund@strommen.vgs.no

Tlf: 64845040

Bente Lorraine Massey

Kantinemedarbeider

Bente.Lorraine.Massey@strommen.vgs.no

Tlf: 64845054

Enisa Sahbaz

Renholder

enisa.sahbaz@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Ole Solheim

Bibliotekar

ole.solheim@strommen.vgs.no

Tlf: 64845042

Rita Solvang

Biblioteksmedarbeider

rita.solvang@lillestrom.vgs.no

Tlf: 64845042

Wenche Stenby

Konsulent administrasjonen

wenche.stenby@strommen.vgs.no

Tlf: 64845022

Annie Øverli Strand

Kontormedarbeider

Annie.Overli.Strand@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Snefrid Sørlien

Konsulent administrasjonen

snefrid.sorlien@strommen.vgs.no

Tlf: 64845047

Islam Mohammed Yasin

Vaktmesterassistent

Islam.Mohammed.Yasin@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020