Nyheter

Kundedager frisør våren 2016

12.01.2015

Siste mulighet for å få time hos våre flinke elever dette skoleåret er 11.mai. Etter det er det eksamenstid.

Les saken

Multinational young happy group of people - groupphoto series.

Søknadsfrister og inntakskalender skoleåret 2016/17

13.02.2015

1. mars var ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

Les saken

Si ifra-kampanjen

08.03.2016

-kampanjen stanser uvettig kjøring. Skolering i trafikkbevissthet og grensesetting.

Les saken