Nyheter

Kampanje mot mobbing, Tirsdag 2.februar

02.02.2016

Et flott arrangement ble gjennomført i kantina i dag, fra kl 11:45 til 12:20; Kampanje mot mobbing med fokus på Nettmobbing og Nettvett.

Les saken

Elevparkering

01.07.2015

Det er begrenset med elevparkering på skolens områder. Vi oppfordrer til å benytte kollektivtransport til og fra skolen. Viser til skyssreglementet om gratis skoleskyss.

Les saken

IKO-modellen

06.11.2015

Arbeid med tett oppfølging av elever for å øke fullføring og kompetanse-oppnåelse i videregående skole

Les saken