Lærebøker

Alle elever får gratis skolebøker. De skal leveres tilbake ved skoleårets slutt.

Alle elever i videregående skole får utlevert utlånsbøker ved skolestart. Bøkene hentes i samarbeid med kontaktlærer hvor en kontrakt signeres.

Blir en bok borte vil det føre til et erstatningsansvar. 

 

Kontaktperson

Ole Solheim

Ole Solheim

Filolog (Bibliotekar)

E-post ole.solheim@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020