Elevrådskonferansen 2015-16

Fylkesdirektøren for videregående opplæring ønsket å samle representanter fra elevrådene fra alle videregående skoler på samme dag. Mandag 8.februar 2016 var det konferanse på Thon Hotell Opera i Oslo for elevrådsrepresentanter og elevrådkontakter.

Vi ble presentert for handlingsplanen til fylkeselevrådet, den kulturelle skolesekken og hadde gruppearbeid om temaet - mobbing i skolen. Til slutt hadde Mia Börjesson det inspirerende foredraget «Bli verdensmester i eget liv – motivasjon og engasjement i elevrådet».

Hilsen

Elevrådsleder Mrov og miljøveileder Christian

 

Kontaktperson

Christian Slåtten

Christian Slåtten

Rådgiver Helse & oppvekst

E-post Christian.Slatten@strommen.vgs.no

Tlf: 64845030