Elevråd

Tillitsvalgt/elevråd skoleåret 2017/2018:

 

Elevrådstyret

Navn og klasse

 

Ansvar

Daniel Lambert-Nielsen (2BUFA)

Leder

Vida Athea Kokvik (2FRIA)

Nestleder

Odd William M. Kilberg (1TPD)

Økonomiansvarlig

Ina Røstvang (1HEF)

Sekretær

 

Handlingsplan for elevrådet ved Strømmen videregående skole

Elevrådet jobber for et godt samhold blant elevene. Ett trygt fellesskap med
like muligheter for alle. Det å føle seg sett og velkommen er veldig viktig for
oss. Med andre ord Strømmen er drømmen

Kontaktpersoner

Bjørn Sagen

Bjørn Sagen

Miljørådgiver

E-post bjorn.sagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845028

Christian Slåtten

Christian Slåtten

Rådgiver Helse & oppvekst

E-post Christian.Slatten@strommen.vgs.no

Tlf: 64845020

Elevråd Strømmen vgs

E-post elevrad@strommen.vgs.no