Elevråd

Tillitsvalgt/elevråd skoleåret 2017/2018:

 

Elevrådstyret

Navn og klasse

 

Ansvar

Vida Athea Kokvik (2FRIA)

Leder

Tobias Turøy Bakstad (2AUTB)   

Nestleder

Mads Lunde (1EFA)

Økonomiansvarlig

Ina Røstvang (1HEF)

Sekretær

Odd William M. Kilberg (1TPD)

Styremedlem

Marco Tellmann Bjørnstad (2KJØA)  

Styremedlem

 

Handlingsplan for elevrådet ved Strømmen videregående skole

Elevrådet jobber for et godt samhold blant elevene. Ett trygt fellesskap med
like muligheter for alle. Det å føle seg sett og velkommen er veldig viktig for
oss. Med andre ord Strømmen er drømmen

Kontaktpersoner

Bjørn Sagen

Bjørn Sagen

Miljørådgiver

E-post bjorn.sagen@strommen.vgs.no

Tlf: 64845028

Christian Slåtten

Christian Slåtten

Rådgiver Helse & oppvekst

E-post Christian.Slatten@strommen.vgs.no

Tlf: 64845030

Elevråd Strømmen vgs

E-post elevrad@strommen.vgs.no