Tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Vaksinen er frivillig og må betales av den enkelte.

Ønsker du vaksine så fyll ut svarslipp

og lever til kontaktlærer eller helsesøster seinest torsdag før høstferien.

 

Vi vaksinerer her ved Strømmen vgs. mandag 5. november.

STED: Bjørn`s kontor ( gymbygget)

TID: klokkeslett for den enkelte kommer.

Mvh skolehelsetjenesten

Rigmor & Heidi