Opptrekk eksamen 15.5.18

Lister over elever og grupper som er trukket til eksamen blir lagt på Its Learning