Hvorfor velge yrkesfag?

Å bestemme seg for utdanning eller hvor man vil jobbe, kan virke vanskelig når du er ung. 1. mai - frist for supplering/endring av ordinære søknader NB! Søknaden kan kun endres én gang. Suppleringen/endringen sendes på eget skjema og må undertegnes av både søker og rådgiver.

Hvordan kan jeg vite hva som vil passe for meg? Du har mange valgmuligheter og rådgiver på skolen kan hjelpe deg på vei. Familie og venner vil sikkert påvirke deg litt.

Inntakskalenderen 2018-19