Hvorfor velge yrkesfag?

Å bestemme seg for utdanning eller hvor man vil jobbe, kan virke vanskelig når du er ung. Husk frist for å søke videregående skole: 1.mars !

Hvordan kan jeg vite hva som vil passe for meg? Du har mange valgmuligheter og rådgiver på skolen kan hjelpe deg på vei. Familie og venner vil sikkert påvirke deg litt.

Inntakskalenderen 2018-19