Velkommen til orienteringsmøter for elever og foresatte/foreldre i vg1 og vg2-klassene

Møtet for vg2-elevene arrangeres onsdag 14.2. Møtet for vg1-elevene er satt til torsdag 15.02.18.

Strømmen videregående skole ønsker å ha et godt samarbeid med både elever og foresatte. Foreldresamarbeid i videregående skole ble lovfestet i et eget nytt kapittel i forskrift til Opplæringsloven den 09.07.10.

Fra §20-1 Formålet med foreldresamarbeid:
Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring.